Podpora prodeje a reklama sportovního centra

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je vypracována pro podnik MIL club, jejímž cílem je doplnění marketingové komunikace o vhodné nástroje podpory prodeje a reklamy. V práci jsou použity dílčí analýzy ke zjištění současné marketingové situace podniku a průzkum spokojenosti zákazníků. Na základě souhrnu analýz jsou navržena opatření k navýšení počtu nových zákazníků a ke zvýšení celkové spokojenosti zákazníků stálých.
This bachelor thesis is conceived for MIL club company, aimed to supplement marketing communication with suitable sales and advertising tools. Partial analyses and also customer satisfaction survey is included in this thesis to find out current marketing situation of this club. Based on the results of analyses, measures are proposed in order to increase the number of new customers and also for the overall satisfaction growth of the permanent customers.
Description
Citation
SPÁČILOVÁ, N. Podpora prodeje a reklama sportovního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-27
Defence
Otázka vedoucího: Co si myslíte o možnostech přístupu guerillového marketingu pro propagaci zaměření jako má analyzovaný subjekt? - zodpovězeno Otázky oponenta: Na webových stránkách je informace o konci provozu. Jak byste využila propagaci (reklamu a podporu prodeje) v okamžiku znovuotevření klubu, abyste co nejdříve a co nejefektivněji nalákala stávající i nové zákazníky do nové provozovny. - zodpovězeno Ing. Bumberová - Co s vašimi návrhy v případě pokračující koronavirové situace. - částečně zodpovězeno Ing. Bumberová - Proč jste v práci použila SWOT analýzu? - zodpovězeno doc. Bartoš - Zvažovala jste návrh půlročních kurzů, tedy zákazník si předplatí kurz na půl roku s přesným časem a termínem v týdnu? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO