Srovnání různých forem podnikání z pohledu daní z příjmů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Moje dílo pojednává o srovnání různých forem podnikání z pohledů daní. Na začátku vysvětluji základní pojmy týkající se mé praktické části, čímž jsou společnosti, podnikání na základě živnostenského oprávnění a daně, především daně z příjmů právnických a fyzických osob. V praktické části upravuji tři různé výše příjmů z pohledu veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným a osoby samostatně výdělečně činné. Na závěr zhodnotím celkovou situaci a zjistím, který druh podnikání je podle mého názoru nejvhodnější.
My project concerns the comparison of different forms of business from tax revenue’s perspective. At the begining I explain basic terms concern practical part, witch are companies, commercial activity and tasex, mainly taxes from income legal entities and individuals. In practical part I regulate three diferent highness of income in view of public company, limited company and self-employed. At the end I evaluace general situation and find out, witch kind of business is in my opinion the most appropriate
Description
Citation
KONOPKOVÁ, J. Srovnání různých forem podnikání z pohledu daní z příjmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Kuba (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO