Studie koncepce štíhlé výroby s produkty informačních technologií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je porovnaní principů využiti štíhlé výroby v USA, Japonsku a Ukrajině a porovnaní softwarů pro štíhlou výrobu v těchto zemích. Popisuji výrobní proces, zavedení štíhlé výroby v Japonsku a současný stav v podnicích v Japonsku, USA a Ukrajině s ohledem na využívaný software. Porovnává principy štíhlé výroby využívané v uvedených zemích s ohledem na softwarové produkty.
The target of this bachelor’s thesis is to compare the principles of lean manufacturing in the USA, Japan and Ukraine and to compare the software for lean manufacturing in these countries. The manufacturing process as well as the implementation of lean production in Japan and the present situation in companies in Japan, USA and Ukraine is described, the software applied is considered. The principles of lean manufacturing in these countries are compared with regard of these software products.
Description
Citation
SHCHOCHENKO, A. Studie koncepce štíhlé výroby s produkty informačních technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2014-06-27
Defence
Otázky vedoucího práce - prof. Ing. Marie Jurová, CSc.: nejsou Otázky oponenta - Ing. Rostislav Tesař: 1) Uvádíte metodu Kaizen. Vysvětlete její princip a v jakém prostředí v podniku bude úspěšně aplikován? - odpovězeno Otázky komise: 1) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: V práci uvádíte, že máte neaktuální data, proč? - odpovězeno 2) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: Jaký systém tedy z uvedených variant doporučujete? - odpovězeno 3) prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.: V čem je doporučený systém výhodnější? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO