Výroba odlitků odstředivým litím

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce si klade za úkol shromáždit základní informace o technologiích používaných při výrobě odlitků odstředivým litím. Zaměřena je především na horizontální a vertikální odstředivé lití, odlévání různých kovů a jejich slitin, jako jsou zinek, hliník, litina, ocel a silumin. Dále je tato technologie porovnána s ostatními metodami lití kovů a to z hlediska specifických vlastností, rozsahu použití, ekonomiky výroby, výhod, nevýhod, výsledné kvality odlitků a dalších faktorů.
The main goal of this bachelor thesis is to collect basic information related to the production of castings by centrifugal casting. It is focused on horizontal and vertical centrigugal casting, casting of various metals and their alloys, such as zinc, aluminum, iron, steel and silumin. This technology is compared with other casting methods in terms of specific characteristics, amount of usage, production economics, advantages, disadvantages, the resulting quality of castings and other factors.
Description
Citation
MINÁŘ, M. Výroba odlitků odstředivým litím [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (člen) Ing. Petr Cupák, Ph.D. (člen) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) Ing. Marek Kováč (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO