Návrh segmentové ohýbačky na plech

but.committeedoc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (předseda) doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)cs
but.defencePrezentace: - Cíle práce - Průzkum trhu - mobilní, stojanové .. - Kontrukční návrh - Upínání plechu - kliková mechanismus, excentr - Napojení segmentů na lištu - Nosný rám - Návrhový výpočty - maximální moment, ohýbací síla, upínací síla - Vyhodnocení konstrukční práce - výměna segmentů, excenter - Celkový model výsledného návrhu - Příslušenství k návrhované práci Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise: - Jaké má rozměry představený excentr a jak je navrženo spojení? - Jakou plánujete povrchovou úpravu zařízení? - Proč jste volil umístění horního konce plynové vzpěty takto? - Jak byste zabezpěčil, aby se vám nekřížilo vedení v domkách? - Proč jste volil tolerance rozměrů ve vašem návrhu tak, jak jste volil? Student odpověděl na všechny otázky členů komise.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorPavlík, Jancs
dc.contributor.authorRomanov, Dmitrijcs
dc.contributor.refereeTůma, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2021-06-11T07:55:18Z
dc.date.available2021-06-11T07:55:18Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem ruční segmentové ohýbačky na plech. Součástí práce je teoretický rozbor současného stavu vědy a techniky v oblasti ohýbání materiálu. Konstrukční řešeni segmentové ohýbačky se odvíjí od obdobných strojů současně dostupných na trhu, které jsou v této práci rozebrány. Dále jsou navrženy možnosti realizace konstrukce důležitých části ohýbačky, které se následně vyhodnotí pro výběr vhodné varianty. Ohýbačka je navržena pro ohýbání nízkouhlíkových ocelových plechů vhodných ke tváření za studena o rozměrech do 1550 x 2 mm. Práce obsahuje výpočty ovládacích částí stroje, které vychází z voleného materiálu pro ohýbání. Dále je vypracován 3D model ohýbačky a výkresová dokumentace sestavy a jejích vybraných uzlů.cs
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with the design of a manual segment sheet metal bending machine. Part of the work is a theoretical analysis of the current state of science and technology in the field of material bending. The design solution of the segment bending machine is based on similar machines currently available on the market, which are analysed in this work. Then the possibilities of the construction of important parts of the bending machine are proposed, which are then evaluated for the selection of a suitable variant. The bending machine is designed for bending low-carbon steel sheets suitable for cold forming with dimensions up to 1550 x 2 mm.. The work contains calculations of the control parts of the machine, which are based on the selected material for bending. Afterwards a 3D model of the bending machine and drawing documentation of the assembly and its selected nodes are developed.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationROMANOV, D. Návrh segmentové ohýbačky na plech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other129657cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/197140
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectohýbánícs
dc.subjectohýbání plechucs
dc.subjectnávrh ohýbačky na plechcs
dc.subjectsegmentová ohýbačkacs
dc.subjectbendingen
dc.subjectsheet metal bendingen
dc.subjectdesign of sheet metal bending machineen
dc.subjectsegment bending machineen
dc.titleNávrh segmentové ohýbačky na plechcs
dc.title.alternativeDesign of segment sheet benderen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2021-06-10cs
dcterms.modified2021-06-23-17:19:47cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid129657en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:04:52en
sync.item.modts2021.11.12 08:47:25en
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
1.57 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_129657.html
Size:
7.9 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_129657.html
Collections