Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou marketingového mixu společnosti, jež vyrábí a následně distribuuje bazény do jednotlivých evropských zemí a následných návrhem pro jeho zdokonalení. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se týká teoretických východisek, jež souvisí s tématem práce. Druhá část obsahuje analýzu současného stavu společnosti, jejímž výsledkem je zjištění nedostatků či prostoru ke zlepšení. Ve třetí, tedy poslední části jsou představeny návrhy vycházející z analýzy současného stavu společnosti.
The bachelor thesis focuses on analyzing the marketing mix of a company that manufactures and distributes pools to various European countries, followed by proposals for its improvement. The thesis is divided into three main parts. The first part deals with theoretical foundations related to the topic of the thesis. The second part includes an analysis of the current state of the company, which results in identifying shortcomings or areas for improvement. The third and final part presents proposals based on the analysis of the current state of the company.
Description
Citation
BÁBÍČKOVÁ, V. Návrh zdokonalení marketingového mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Kuba, Ph.D., DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Bartošek: Jaký byl dlouhodobý vývoj objednávek v zemích, které jste analyzovala? - odpovězeno doc. Kaňovská: Jak byste časově realizovala jednotlivé návrhy? Prezentovala jste vaše návrhy společnosti? Spolupracují konkurenti společnosti s influencery? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO