BDD knihovna

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Binární rozhodovací diagram je datová struktura využívaná v mnoha oblastech informatiky. Tato práce popisuje BDD ako matematický formalizmus a navrhuje možnou reprezentaci BDD v počítači. Návrh je zaměřen především na rychlost snížením počtu alokací paměti a na jednoduchost a intuitivnost využívaní knihovny. V práci je několik jednoduchých příkladů užití knihovny a výstrahy, kterým by se měl programátor při používaní knihovny vyvarovat. Navržená reprezentace byla implementována v jazyce C.
Binary decision program is a data structure used in many areas of information technology. This thesis describes BDD as a mathematical formalism and proposes possible representation of BDD in a computer. The propose is focused mainly on a reduction speed of number of memory allocation and on a simplicity and an intuitive system of using a library. There are several examples of a library usage and warnings which programmer should avoid of in the thesis. Proposed representation was implemented in C language.
Description
Citation
TROŠKA, K. BDD knihovna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Martin Karafiát, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Smrčka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm E. Otázky u obhajoby: Umožňuje implementace MTBDD neomezený počet hodnot v uzlech? Jestli ne, jak by jste tento nedostatek odstranil? Proč je vaše implementace o tři řády pomalejší než CUDD a jak by jste to řešil? Buďte prosím konkrétní, odpověď ve stylu "asi by pomohlo cachování" za uspokojivou nepovažuji.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO