Podnikatelský záměr - Výstavba certifikované myčky pro nákladní automobily

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem této bakalářské práce jest vytvoření podnikatelského plánu pro firmu CleanFox, s.r.o., která se poskytovat certifikované mycí služby pro autodopravce. V práci se budu věnovat analýze rizik, situaci na trhu a základním náležitostem spojených se založením podniků, zejména popisem analýz a metod, které budou aplikovány v analytické části práce pro zhodnocení situace na trhu a dále strukturou podnikatelského plánu.
The theme of this bachelor’s thesis is to create business plan for FastFox, s.r.o., who would like to offer licenced wash service for truck transport companies. The work will be about risk analysis, market situation and main things connected with creating a company. Mainly describe of analysis and methodes, which I will aplicate in the analytic part of the work for summary market situation and structure of the business plan.
Description
Citation
ZÁRUBA, J. Podnikatelský záměr - Výstavba certifikované myčky pro nákladní automobily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-18
Defence
otázky oponenta - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Holek: S kým jste konzultovali oblast EU? - zodpovězeno částečně prof. Koráb: Máte ve SLEPTE uvedena i environmentální omezení? - zodpovězeno v plném rozsahu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO