Optimální plánování výroby v průmyslovém podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem optimalizací kapacitního plánu výroby. V teoretické části práce seznamuje čtenáře s klasifikací optimalizačních modelů pro plánování a s optimalizačními algoritmy, kterými je možné úlohu optimálního plánování řešit. Teoretické poznatky jsou aplikovány v případové studii na existujícím výrobním podniku. Na základě charakteristiky výroby je navržen koncept optimalizačního modelu a přiřazen vhodný algoritmus řešení. Z formulace modelu pak vyplývá požadavek na vstupní data, jejichž příprava je také součástí práce. Již takto připravená data je možné ihned využít pro zlepšení plánování, což je v práci také demonstrováno.
Bachelor thesis deals with the proposal of the optimal capacity plan and the preparation of documents for its implementation. The theoretical part of the bachelor thesis acquaints the reader with the possible classification of the model for planning and the distribution of optimization algorithms, according to which it is possible to solve specific planning situations in companies. In the practical part, the information of the theoretical part is used and a suitable algorithm for a specific company is assigned according to specifications and requirements. The aim is to create input data for capacity planning and evaluate a suitable way to implement the algorithm.
Description
Citation
VOŇKA, R. Optimální plánování výroby v průmyslovém podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Dr. Ing. Marcus Reppich (předseda) doc. Ing. Vítězslav Máša, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Skryja, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Student prezentoval bakalářskou práci na téma optimalizace plánování výroby v průmyslovém podniku. Byla představena hlavní motivace práce a návaznost na konkrétní provoz výroby nerezových strojů a tlakových nádob. Student popsal stávající stav výroby a popsal optimalizační model s účelovou funkcí, rozhodovací proměnnou, parametry a omezeními. Student představil jednotlivé zakázky, použité jednotkové operace a kritická místa výroby. Metody řešení byly postaveny na reálných datech z výrobního podniku. Zpracovaná data jsou využita v přechodovém plánování. Student po prezentaci bakalářské práce odpověděl na doplňující otázky oponenta. Ing. Jůza, Ph.D. se zeptal na doplnění samotného přínosu studenta. Student odpověděl na položený dotaz.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO