Sustainable Earthen Architecture

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-11-14
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Altmetrics
Abstract
Trvale udržitelná architektura má splňovat kritéria environmentální, sociálně-kulturní a ekonomická. Tento článek zkoumá na základě analýzy a interpretace, do jaké míry hliněný stavební materiál naplňuje zmíněné kategorie. Nepálená hlína je materiál tradiční, šetrný k životnímu prostředí, recyklovatelný a má pozitivní vliv na zdraví člověka. Cílem článku je zhodnotit hliněný stavební materiál z hlediska trvale udržitelné architektury.
Sustainable architecture must meet environmental, sociocultural and economic criteria. Based on analysis and interpretation, this paper explores to what extent earthen building material meets these categories. Earth is a traditional, environmentally friendly, recyclable material that has a positive effect on human health. The aim of this paper is to evaluate earthen building material in terms of sustainable architecture.
Description
Citation
PhD Research Sympozium 2018, s. 77–82. ISBN 978-80-214-5664-8.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury
Citace PRO