Možnosti vstupu firem na zahraniční trhy v rámci Evropské unie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Témou tejto bakalárskej práce sú možnosti vstupu firiem na zahraničné trhy v rámci Európskej Únie. V práci sa bližšie zameriavame na českú spoločnosť ETA a ich potenciál na vstup na dánsky trh. Práca pozostáva z teoretickej, analytickej a praktickej časti v ktorej sa bližšie zameriavame na analýzu nielen dánskeho trhu ale aj spoločnosti a ich možností vstupu. V teoretickej časti sa zameriavam ako na medzinárodný obchod taktiež na rôzne možnosti vstupu. Analytická časť sa bližšie zameriava na spoločnosť ETA a ich produkty ako aj na analýzu dánskeho trhu, analýzy SWOT, PESTE a Poterovú analýzu. V praktickej časti vyberieme jednu možnosť vstupu, ktorú by sme odporučili práve spoločnosti ETA a taktiež zhrnieme náklady spojené so vstupom na nový trh.
The topic of this bachelor thesis is options for entering a foreign market within European Union for companies. In my thesis, we are taking a closer look at ETA as a company and its potential to enter the Danish market. This work has a theoretical, analytical, and practical part in which we analyze the Danish market and the company and its options for expansion. In the theoretical part, we are concentrating on international trade but also on options that companies have for entering a foreign market. In the analytical part, we are dissecting ETA as a company and its products while also analyzing the Danish market as well as SWOT, PESTE, and Porter analysis. Lastly, in the practical part, we are choosing one form of entering the market which would be the best for ETA while also putting together costs related to this expansion.
Description
Citation
ĎUROŠOVÁ, A. Možnosti vstupu firem na zahraniční trhy v rámci Evropské unie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-22
Defence
Otázky vedoucího - zodpovězeno. Otázky oponenta - zodpovězeno. Ing. Nina Bočková, Ph.D. - Počítala jste i zákonné pojištění zaměstnavatele? Částečně zodpovězeno. prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - Proč jste vybrala dánský trh? Zodpovězeno. Kdo jsou konkurenti Vaší společnosti na dánském trhu? Zodpovězeno. V příležitostech uvádíte Research and development. Co si pod tímto pojmem přestavujete? Zodpovězeno. Ing. Jan Pěta, Ph.D. - Jakou formou vstoupíte na dánský trh? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO