Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce "Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy" má za cíl vytvoření modulu pro komunikaci s portálem České daňové správy (ČDS) a implementování jedno pilotní elektronické podání přiznání na tento úřad. Zabývá se legislativou a postupy při elektronickém podání na úřady. Jsou v ní rozebrány používané technologie: základní údaje o jazyku XML, postup zhotovení elektronického podpisu, popis certifikátu, certifikačních autorit a komunikace HTTPS. Dále popisuje postup návrhu, implementace modulu pro komunikaci ČDS a problémy, na něž bylo naraženo při implementaci.
Bachelor thesis "Module for Electronic Communication with the Czech Tax Administration" has aim at the creation of module for electronic communication with the Czech Tax Administration (CTA) and implementation of one pilot electronic declaration of taxes for this office. It deals with legislation and methods used for declaring tax. It analyzes the used technologies: XML, methods of creation of digital signatures, signed certificate, certificate authority and HTTPS communication. Next, it describes procedure of layout, implementation of module for communication with CTA and problems solved during the implementation.
Description
Citation
HAVLENA, J. Modul pro komunikaci s portálem České daňové správy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO