Korporátní dluhopisy jako zdroj financování rozvojových projektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá externím financováním rozvojového projektu firmy prostřednictvím dluhopisů. Tato práce shrnuje klíčové vlastnosti dluhopisů a osvětluje jejich uvedení na trh. Také přispívá vedení podniku ve vypracování návrhu řešení zadaného projektu na nemovitostním trhu.
This dissertation discusses external financing for a corporate development project using bonds. It summarises key characteristics of bonds and outlines their emission. It also contributes to the organisation's board of directors' by providing a strategy for its development project in the property market.
Description
Citation
HRUŠKA, T. Korporátní dluhopisy jako zdroj financování rozvojových projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-09-08
Defence
otázka oponenta práce - odpovězeno doc. Šimberová - V obou posudcích je poukázáno na zdroje starších dat. Proč jste nevyužil aktuálnější zdroje pro bakalářskou práci? - odpovězeno Ing. Poláček - Proč jste v provedených analýzách využil v oblasti makroukazatelů právě ukazatele hrubý domácí produkt a inflaci? - částečně odpovězeno Ing. Mráček - Proč navrhujete měsíční nebo čtvrtletní výplaty kuponů? - odpovězeno Ing. Hornungová - Na základě jakých zdrojů dat jste vypracoval SWOT analýzu? Jednalo se opravdu o SWOT analýzu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO