Optimální korekce nepřesné střelby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci je proveden rozbor nepřesné střelby a jejích optimálních korekcí na konkrétním příkladě házení šipek na terč. Nejprve je sestaven model popisující nepřesnou střelbu a na jeho základě jsou odvozeny předpoklady pro řešení úlohy hledání optimálních korekcí této střelby. Dále je sestrojen algoritmus numerického výpočtu, o kterém je dokázano, že jím lze úlohu řešit s libovolnou přesností. Tento algoritmus je implementován v prostředí MATLAB a následně modikován poznatky z funkcionální analýzy tak, aby došlo k výrazné úspoře výpočetního času. Úloha je následně algoritmem vyřešena a výsledky jsou zpracovány formou jednoduché uživatelské aplikace.
In this work there is performed analysis of inaccuracy shooting and its optimum corrections especially for playing darts. At rst the model describing inaccurate shooting is made. Using this model we received prerequisites for numerical solving of our problem. Computing algorithm was made and than was proven that our problem can be solved with arbitrary precision by this algorithm. The algorithm was implemented in MATLAB and modied using functional Analysis to minimize computing time. Our problem was solved by this algorithm and in conclusion was made simple application for visualization of received data.
Description
Citation
HORNÍČEK, J. Optimální korekce nepřesné střelby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc. (místopředseda) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO