Výroba modelu jízdního kola s využitím aditivní metody Fused Deposition Modeling

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na popis současného stavu problematiky navrhování výrobků, především dostupným technologiím Rapid Prototyping. Práce se zaměřuje na výrobu 3D modelu jízdního kola s využitím grafického programu Autodesk Inventor. Výroba modelu jízdního kola byla realizována na 3D tiskárně uPrint s využitím metody Fused Deposition Modeling. Součástí práce je také technicko-ekonomické zhodnocení.
The thesis is focused on describing the current state of product design issues, in particular available rapid prototyping technologies . The work focuses on 3D model of bicycle using the graphic´s program Autodesk Inventor. Production of the bicycle was made on the 3D printer uPrint byusing methods of Fused Deposition Modeling. The work also contents techno-economic evaluation.
Description
Citation
KROBOT, D. Výroba modelu jízdního kola s využitím aditivní metody Fused Deposition Modeling [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Pavel Holek (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO