Výskyt bouřek na území ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na bouřkové situace na území České republiky a popis jejich vzniku v období 1961-2020. Analyzuje podmínky vzniku a výskytu bouřek, popisuje bouřkovou činnost na letištích Karlovy Vary, Praha-Ruzyně, Brno-Tuřany a Ostrava-Mošnov v období 2001-2020. Marginálně se zmiňuje o jevech doprovázejících bouřku, podmínkách jejím průletem a způsobech detekce.
This bachelor thesis focuses on storm situations in the Czech Republic and their occurrence in the period 1961-2020. It analyses the conditions of occurrence and appearance of thunderstorms and describes the storm activity at Karlovy Vary, Prague-Ruzyně, Brno-Tuřany and Ostrava-Mošnov airports in the period between 2001-2020. Marginal mention is made of the phenomena accompanying the storm, conditions of its passage and methods of detection.
Description
Citation
KOVÁŘ, J. Výskyt bouřek na území ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (předseda) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Karel Krška, CSc. (člen) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Ondřej Beneš (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Jonák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Benedikt Badánik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl, gen.mjr.(v.v.) (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student prezentoval svou práci a zodpověděl otázky oponenta. Vysvětlete obrázek na slidu č.9. Student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO