Konstrukce vřetene frézovacího stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je konstrukce vřetene frézovacího stroje. První část práce obsahuje rešerši v oblasti konstrukčních součástí vřeten obráběcích strojů, které se používají v současné době. První část také obsahuje přehled výrobců obráběcích strojů a jejich frézek. Druhá část je zaměřena na vlastní konstrukci vřetene dle zvolených parametrů, včetně potřebných výpočtů. Součástí bakalářské práce je výkres sestavy vřetene a 3D model vytvořený pomocí programu Autodesk Inventor Profesional 2011.
The aim of this bachelor’s thesis is the construction of the milling machine spindle. The first part includes research in the structural part of machine-tools spindles that are used currently. The first section also contains an overview of producers of machine-tools and their milling machines. The second part is focused on the design of the spindle according to selected parameters, including the necessary calculations. This thesis also includes spindle assembly drawing and 3D model created with Autodesk Inventor Professional 2011.
Description
Citation
BETLACH, J. Konstrukce vřetene frézovacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO