Charakterizace a příprava PVDF nanovlákenných matricí pro nositelnou elektroniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předkládaná bakalářská práce pojednává o procesu výroby PVDF nanovlákenných matricí prostřednictvím elektrostatického zvlákňování a o následné elektrické charakterizaci vyrobeného materiálu. Úvodem představuje nanotechnologie a jejich nepopíratelný význam v medicínských aplikacích. Věnuje se vlivům parametrů procesu, výrobního prostředí i samotných vlastností spinovaného roztoku na charakter výsledního nanovlákna. Různé morfologické odlišnosti získané jednotlivými nastaveními procesu dále ovlivňují jejich piezoelektrické vlastnosti, které jsou předmětem zkoumání praktické části této práce. Získané výsledky jsou aplikované na zařízení využívající piezoelektrický efekt s potenciálem využití v biotechnologických oblastech.
The presented bachelor thesis deals with the process of production PVDF nanofiber matrices uising electrospinning and subsequent electrical characterization of the produced material. At the beginning, it introduces nanotechnologies and their undeniable importance in medical applications. It focuses on the influence of process parameters, production enviroment and the very properties of the spinning solution itself, leading to final character of the spun fiber. Various morphological differences obtained by individual process settings then continue to influence their piezoelectric properties, which are the subject of the reaserch in the experimental part of this thesis. The obtained results are applied to devices uising the piezoelectric effect with the potential for application in the biotechnological fields.
Description
Citation
ZAJACOVÁ, L. Charakterizace a příprava PVDF nanovlákenných matricí pro nositelnou elektroniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Daniel Novák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (místopředseda) Ing. Andrea Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen) Ing. Martin Králík (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Novák se ptá na využití daných senzorů v budoucnosti. Šla by dělat optimalizace parametrů numericky? Jak jste testovala přenos signálu ze sportovců? MUDr. Jurajda se ptá na způsob výroby senzoru? Na co reaguje senzor? Studentka obhájila bakalářskou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO