Problematika revize elektrického stroje se sběracím ústrojím, včetně doplňkového zařízení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Táto bakalárska práca popisuje problematiku revízie elektrického stroja so zberacím ústrojenstvom. V prvej časti sú popísané elektrické stroje, ktorých súčasťou je klzný kontakt. Druhá časť je zameraná na oboznámenie sa s potrebnými normami na výkon revízií elektrických zariadení a vysvetlenie pojmov používaných pri revíziách elektrických zariadení. Nasleduje detailnejší popis klzného kontaktu v elektrickom stroji, s popisom jeho jednotlivých častí. V záverečnej časti som popísal postup jednotlivých meraní, zaznamenal a spracoval namerané hodnoty z meraní potrebných ku vystaveniu revíznej správy.
This Bachelor's thesis describes an issues of an revisions on electric engine equipped with brush. Electric engines with brushing are described in the first part. In the second one is focused on the introduction with necessary standards for performing of revisions of the electric equipment and on the clarification of terms used during the revisions of the electric equipment. The work continues with more detailed description of brushing contact in the electric engine and with the description of its parts. In the next part I have become more familiar with the electric engine that will be inspected. The final part of thesis contains sequence of measurements. I registered and handled recorded measured values mandatory for the issuing of revision report.
Description
Citation
ŠČEPKA, O. Problematika revize elektrického stroje se sběracím ústrojím, včetně doplňkového zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Mach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
Student obhajoval svoji bakalářskou práci s názvem „Problematika revize opravené elektrické instalace bytového domu“. Prezentace práce byla přehledná a student neměl problémy s vystupováním. Na otázky oponenta student odpověděl vhodně. Diskuze ukázala, že student má dobré znalosti dané problematiky.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO