Návrh a implementace programového vybavení pro připojení laboratorních modelů k MES systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je pochopení standardu ISA-95 a výrobního informačního systému dle tohoto standardu. Dále vytvoření řídicí aplikace na PLC pro řízení diskrétní výroby na školním modelu zařízení. Práce vysvětluje standard ISA-95 a jeho vliv na výrobní informační systém, jehož rozdělení a funkce dle standardu ISA-95 jsou následně popsány a vysvětleny. Teoretická část neboli aplikace pro řízení diskrétní výroby na PLC je řešena pro model vrtačky, kde představuje segment vrtání. Struktura programu je realizována tak, aby odpovídal požadavkům výrobního informačního systému a byl jednoduše rozšiřitelný.
The goal of this bachelor thesis is to understand the ISA-95 standard and the manufacturing executing system (MES) based on this standard. Control application of discrete manufacturing controlling for PLC is then created and applied on a school device model. The thesis explains the ISA-95 standard and its influence on MES. The division and functions of MES according to ISA-95 are further described and explained. The theoretical part, the application of discrete manufacturing controlling for PLC is implemented on a drill model, simulating a segment of drilling. Structure of the software has been implemented in a way to correspond to the requirements given by MES and to be easily built upon.
Description
Citation
DUŠEK, J. Návrh a implementace programového vybavení pro připojení laboratorních modelů k MES systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaczmarczyk, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami. Reagoval na dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO