Moderní soustružnické nástroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na moderní soustružnické nástroje. Počátek se věnuje historii a vývoji soustružnických nástrojů. Další část se zabývá geometrií nástroje. Následuje popis nástrojových materiálů, konstrukce a rozdělení nástrojů, rozbor významných firem a jejich katalogů. Na konci je uveden postup při výběru nástrojového držáku a vyměnitelné břitové destičky.
The bachelor’s thesis is focused on progressive turning tools. The beginning of the study deals with history and development of turning tolls. Next part deals with the tool geometry. The following description of the different tool materials, construction tools and distribution, analysis of major companies and their catalogs. At the end the procedure of the selection of the tool holder and indexable cutting insert is given.
Description
Citation
FRANC, A. Moderní soustružnické nástroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího a oponenta a dalších členů komise. - Proč trvalo zavádění keramiky do výroby obráběcích nástrojů dlouho? - Proč se v dnešní době téměř nepoužívají kotoučové nože? - Složení K, P, M a N, S, H slinutých karbidů. - Kde se v práci nacházejí moderní soustružnické nástroje? - Konstrukce "diamantového nástroje" pro obrábění. - Jak se diamant liší od grafitu? - Vývoj tangenciálních nožů v průběhu času. - Komu může BP přinést užitek? - Které druhy RO jsou vhodné pro odvalovací frézy?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO