Vliv řezných podmínek na trvanlivost VBD při soustružení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vlivem řezných podmínek (řezná rychlost, posuv na otáčku, šířka záběru hlavního ostří) na opotřebení a trvanlivost výměnných břitových destiček při obrábění slitiny Inconel 718. V teoretické části se bakalářská práce zabývá technologií soustružení, slinutými karbidy, jejich výrobou a povlakováním, vznikem a průběhem opotřebení nástroje. Experimentální část bakalářské práce obsahuje popis obráběného materiálu, stroje, nástroje a průběhu experimentu. Z naměřených hodnot vyplývá, že trvanlivost břitu VBD klesá s rostoucí řeznou rychlostí. Opotřebení není přímo úměrné rostoucímu posuvu na otáčku a šířce záběru hlavního ostří.
The aim of present thesis is to determine the influence of the cutting conditions (the cutting speed, the feed, the depth of cut) on wear and durability of cutting inserts during machining process of the Inconel 718 alloy. In theoretical part thesis describes technology of turning, cemented carbides, their production and coating; it also deal with how the wear of the tool arises and how the tool wear progresses. In experimental part of this thesis we describe the cutting material, the machine, the machine tool and the experiment procedures. Measured values showed, that the durability of cutting inserts decreases depending on the cutting speed. We have determined that there is no direct correlation between the tool wear and the (increasing) level of the feed and the depth cut.
Description
Citation
HYNČICA, V. Vliv řezných podmínek na trvanlivost VBD při soustružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Čím si vysvětlujete zvýšené hodnoty Ra po obrábění s řeznou rychlostí 40m/min? 2) Z jakého důvodu jste zvolil pro hodnocení opotřebení kritérium VB? 3) Kde jste VB měřil? 4) Opotřebení hlavního a vedlejšího ostří. 5) Statistická metodika pro určení chyby. 6) Vliv posuvu na otáčku na trvanlivost.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO