Návrh financování developerského projektu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá financováním developerských projektů. Hlavním cílem jsou návrhy financování za použití externích a interních zdrojů, jejich rizika a oblasti developerské činnosti. Obsahem práce je také představení konkrétního developerského projektu a následná analýza financování. V bakalářské práci je brán ohled na aktuální dění na nemovitostním trhu a jsou navrženy dvě varianty vývoje. První varianta vychází z cen poptávky a nabídky na aktuálním trhu, druhá varianta predikuje pokles cen bytových jednotek o 10 %.
The bachelor thesis deals with the financing of development projects. The main goal is financing proposals using external and internal sources, their risks and areas of development. The content of the work is also the presentation of a specific development project and subsequent analysis of financing. The bachelor's thesis takes into account current events in the real estate market and two variants of development are proposed. The first variant is based on the prices of demand and supply on the current market, the second variant predicts a decrease in housing unit prices by 10 %.
Description
Citation
PELIKÁN, M. Návrh financování developerského projektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Otázky vedoucího práce - plně zodpovězeno Otázky oponenta práce - plně zodpovězeno Ing. Ptáček - Slabou konkurencí ve SWOT analýze máte na mysli místní developerské společnosti? - plně zodpovězeno Ing. Bočková - Jak lze financovat takovýto developerský projekt pomocí crowdfundingu? - plně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO