Problematika financování péče o postižené děti a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na velmi málo popularizovanou, avšak velmi závažnou problematiku financování péče o postižené děti. V teoretické části vysvětluje obecně pojem postižení, jeho druhy a důsledky. V praktické části je provedena SLEPT analýza, která definuje začlenění těchto dětí a jejich rodin do společnosti, jejich fyzické i finanční nároky, možnosti intervence a pomoci státního sociálního systému a právní podklad těchto nároků. Následně jsou podrobně popsány příklady z praxe, a to z pohledu příjmů rodin a institucí v protikladu s jejich finančními potřebami.
Bachelor thesis focuses on very little popularized, but very serious issue of financing care for disabled children. The theoretical part explains the general concept of disability, its types and consequences. In the practical part is executed the SLEPT analysis, which defines the integration of these children and their families in society, their physical and financial demands, the possibility of intervention and state social assistance system and the legal basis of these claims. Subsequently are described in detail examples of practices from the perspective of income for families and institutions, in contrast with their financial needs.
Description
Citation
ŠÁLKOVÁ, P. Problematika financování péče o postižené děti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-18
Defence
Doc. Šimberová: Navrhujete vytvoření nového stacionáře? - odpovězeno Ing. Kruntorádová: Nezjišťovala jste jaká částka z HDP jde na oblast sociálně slabších rodin? - odpovězeno Ing. Novák: Jaký vliv má obchodní zákoník a zákon o obchodních korporacích na uvedenou problematiku? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO