Využití nástrojů projektového managementu ve vybrané organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku projektového managementu. Cílem je vytvoření návrhu dobročinné akce pro vybranou organizaci a současně tak vytvořit fungující předlohu, kterou lze použít pro jakoukoliv událost podobného zaměření. Nejprve je v práci popsaná teorie týkající se řízení projektů pro uvedení do daného tématu, dále se detailně zabývá vybranou organizací a současným stavem projektu a v neposlední řadě samotným návrhem řešení a přínosem návrhu řešení.
This Bachelor’s thesis focuses on the issue of project management. The aim is to create a proposal for a benefit event for a chosen organisation and, at the same time, to devise a functional template which could serve for any event with a similar focus. Firstly, the study describes the theory of project management as an introduction to the subject matter; it then discusses the chosen organisation and the current state of the project, and, finally, the proposed solution and its benefit.
Description
Citation
MLÉČKOVÁ, H. Využití nástrojů projektového managementu ve vybrané organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Poláček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-23
Defence
Otázka vedoucího práce: 1. Plánujete podobnou akci realizovat i v dalších letech pro tuto organizaci? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Z jakých podkladů jste vycházela při zpracování rizikové analýzy projektu? - Odpovězeno Doc. Meluzín: Jaký bude přístup k projektu, kdyby přišla druhá vlna COVID? - Odpovězeno Ph.D. Schüller: Jak funguje prodej panenek? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO