Zajištění závazků u podnikatelky Jany Kratochvílové

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zajištěním dvou nepeněžitých závazků pro podnikatelku Janu Kratochvílovou, aby oba závazky byly splněny řádně a včas. První nepeněžitý závazek ze smlouvy o dílo je rekonstrukce prodejny, druhý nepeněžitý závazek je dodání nového papírnického zboží z kupní smlouvy. V práci jsou analyzovány způsoby zajištění a poté je navrhnut konkrétní druh zajištění, který je dle mého mínění pro podnikatelku nejvhodnější.
Bachelor´s thesis deals with the problem of securing of two non-monetary obligations for businesswoman Jana Kratochvílová in order to fulfill the obligations properly and in time. The first non-monetary obligation from the contract for work is a reconstruction of salesroom, the second non-monetary obligation is a delivery of new stationery from sales contract. In my work, ways of securing are analyzed and then the type of security, which would be in my opinion the most suitable for the businesswoman, is suggested.
Description
Citation
KOLÁŘOVÁ, P. Zajištění závazků u podnikatelky Jany Kratochvílové [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) Ing. Pavel Průdek (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) JUDr. Ilona Rašovská (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO