Vytápění centra volného času

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je vytápění a přípravu teplé vody pro centrum volného času. Projekt je řešen ve dvou variantách: varianta 1 předpokládá, že objekt bude větrán pouze přirozeně. Varianta 2 počítá pro celý objekt s větráním nuceným. Zdrojem tepla je kotel na pelety, který nabíjí akumulační nádrž. Teplá voda je připravována v kombinovaném zásobníkovém ohřívači. Jako teplosměnné plochy jsou navržena desková otopná tělesa.
The aim of this bachelor´s thesis is design of heating and warm water preparation of leisure center. Project is solved in two variants. First variant expect only natural ventilation. Second variant provide for a forced ventilation for whole object. Source of heat is pellet boiler, charged storage tank. Warm water is preparing in combined DHW cylinder. As heat transfer surfaces are design heating bodies.
Description
Citation
VÍCH, P. Vytápění centra volného času [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO