Návrh řízení výrobního procesu u vybraného produktu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá řízením výrobního procesu v malé české inovativní a rozvíjející se společnosti. V úvodu je popsán vybraný produkt jak z hlediska funkčnosti, tak z hlediska komponentů, ze kterých je sestaven. Po teoretické části je popsán výchozí stav operativního řízení výroby produktu. Na analýzu výchozího stavu navazuje návrh nových možných přístupů v řízení výroby s ohledem na dostupnost potřebných zdrojů nutných pro realizaci. V závěru práce je provedeno shrnutí realizovaných řešení a plánovaných řešení managementem firmy.
The present thesis is concerned with production process management in a small innovative and developing Czech company. The introductory part describes a selected product from both a functional point of view and a constructional point of view. The theoretical part of the thesis is followed by a section which analyzes the initial state of production process of the product. The next part comes with ideas for new approaches to production process management, respecting available company resources, which are necessary for their implementing. The final part of the thesis provides a summary of implemented solutions and solutions that the management of the company plans to implement.
Description
Citation
KOUDELKA, P. Návrh řízení výrobního procesu u vybraného produktu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (člen) doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-25
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Ekonomické zhodnocení výrobku Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO