Estimation of the crack propagation direction in a mixed-mode geometry via multi-parameter fracture criteria

dc.contributor.authorMalíková, Luciecs
dc.contributor.authorVeselý, Václavcs
dc.contributor.authorSeitl, Stanislavcs
dc.coverage.issue33cs
dc.coverage.volume9cs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:03Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:03Z
dc.date.issued2015-08-15cs
dc.description.abstractThe presented work introduces a numerical parametric study on the crack propagation direction under mixed-mode conditions (mode I + II). It is conducted for the geometry of an eccentric asymmetric four-point bending of a single edge notched beam specimen; various levels of mode-mixity are ensured by modifications in the crack length and crack eccentricity. The direction of crack propagation is estimated semi-analytically using both the maximum tangential stress criterion and the strain energy density criterion (implemented as a procedure within the used finite element computational code) as well as numerically (from verification reasons). Multi-parameter fracture mechanics is employed in the presented work for precise analytical evaluation of the stress field in the cracked specimen. This theory is based on description of the stress and deformation fields in the cracked body by means of their approximation using several initial terms of the Williams power series. Recent studies show that utilization of only first term of the series, which corresponds to the stress intensity factor (SIF), the single controlling parameter for the crack initiation and propagation assessment in brittle materials, is insufficient in many crack problems. It appears also in this study that the higher-order terms of the asymptotic crack-tip field are of great relevance for the conducted analysis, similarly to a number of other fracture phenomena (near-crack-tip stress field approximation, non-linear zone extent estimation, etc.).en
dc.description.abstractPrezentovaná práce představuje numerickou parametrickou studii směru šíření trhliny za podmínek kombinovaného namáhání (mód I + II). Je provedena na geometrii excentrického asymetrického čtyřbodového ohybu tělesa s jednostranným vrubem; přičemž jsou zajištěny různé úrovně kombinace zatěžovacích módů pomocí proměnné délky trhliny a její excentricity. Směr šíření trhliny je odhadnut jak semi-analyticky (pomocí kritéria maximálního tangenciálního napětí a kritéria hustoty deformační energie) tak numericky (z důvodu možné verifikace). Je zavedena více-parametrová lomová mechanika založená na Williamsově rozvoji pro přesné analytické vyjádření pole napětí v tělese s trhlinou. Nedávné studie ukazují, že použití pouze prvního členu řady (odpovídajícího součiniteli intenzity napětí) je nedostatečné v mnoha případech. V analýze se také ukazuje, že členy vyšších řádů asymptotického pole napětí jsou velice významné nejen pro provedenou studii, ale i pro řadu dalších lomových jevů (aproximace pole napětí v okolí vrcholu trhliny, odhad rozsahu nelineární zóny, atd.).cs
dc.formattextcs
dc.format.extent25-32cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationFrattura ed Integrita Strutturale. 2015, vol. 9, issue 33, p. 25-32.en
dc.identifier.doi10.3221/IGF-ESIS.33.04cs
dc.identifier.issn1971-8993cs
dc.identifier.other120841cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180634
dc.language.isoencs
dc.publisherGruppo Italiano Fratturacs
dc.relation.ispartofFrattura ed Integrita Strutturalecs
dc.relation.urihttp://www.gruppofrattura.it/pdf/rivista/numero33/numero_33_art_4.pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1971-8993/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectPole v blízkosti vrcholu trhliny
dc.subjectWilliamsova řada
dc.subjectsměr šíření trhliny
dc.subjectvíce-parametrová lomová kritéria
dc.subjectkonečno-prvková analýza
dc.subjectNear-crack tip fieldsen
dc.subjectWilliams seriesen
dc.subjectcrack propagation directionen
dc.subjectmulti-parameter fracture criteriaen
dc.subjectfinite element analysisen
dc.titleEstimation of the crack propagation direction in a mixed-mode geometry via multi-parameter fracture criteriaen
dc.title.alternativeOdhad směru šíření trhliny pomocí víceparametrových lomových kritérií v geometrii zatížené kombinovaným módemcs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-120841en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:03en
sync.item.modts2020.08.04 12:25:49en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební mechanikycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
553211020150619.pdf
Size:
279.24 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
553211020150619.pdf