Vliv kvality optických konektorů na přenos

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá optickými konektory a jejich vlivy na útlum při přenosu realizovaném po optickém vlákně. Optická vlákna a přenosy po světlovodech hrají v poslední době významnou roli z důvodu neustálého tlaku na zvyšování přenosové kapacity a přenosových rychlostí. Klasická metalická vedení již nemohou stačit, proto je třeba stále více nasazovat moderní optická vlákna. Vláken jsou různé druhy a dají se spojovat mnoha způsoby. Práce pojednává zejména o rozebíratelném způsobu spojení přes optický konektor, který největší mírou ovlivňuje celkový útlum a délku trasy. Na konektor jsou kladeny velké požadavky z hlediska čistoty, jakosti, mechanického provedení a způsobu zabroušení.
This diploma thesis deals with optic fiber connectors and their influence on transmissions realized via fiber optics. Optical fibers and lightguides play the key role in telecommunications because of constant demands of higher bandwidth and data rates. Original metalic wires do not meet market requirements and so the fiber optics are more and more being used. There are various types of fibers and there are also many ways of connections. This work deals with demountable way of connection – optical connectors, which have the biggest influence on a total attenuation and route length. Connector has to meet various requirements such as cleannes, quality, mechanical construction and ferrule polishing.
Description
Citation
BERNKOPF, M. Vliv kvality optických konektorů na přenos [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Minarčík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Kacálek (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
1. Definujte BER a jak ji vyjádřite česky? 2. Jaký nejvhodnější český termín považujete za nejvhodnější pro splitter?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO