Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a v Belgii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických osob ve dvou porovnávaných státech, jimiž jsou Česká republika a Belgie. V této práci jsou popsány způsoby zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Belgii s následnou komparací. Dále je zde vypočtena daňová zátěž poplatníků žijících v České republice a v Belgii, tento výpočet vychází z reálných avšak anonymizovaných dat. V závěru práce jsou podány návrhy na optimalizaci daňové zátěže poplatníků v obou porovnávaných státech.
The bachelor’s thesis is focusing on comparison of personal income tax in two countries – the Czech Republic and Belgium. The thesis describes and compares methods of taxation of personal income in the Czech Republic and in Belgium. Furthermore, it includes a calculated tax burden of taxpayers residing in the Czech Republic and in Belgium. The calculation is based on real but anonymous data. In conclusion of the thesis are presented proposals to optimize tax burden of taxpayers in both compared countries.
Description
Citation
ŠŤASTNÁ, Š. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a v Belgii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (předseda) Ing. Vladimír Hibš, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) JUDr. Hana Vejvodová (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno otázky vedoucího: zodpovězeno JUDr. Hana Vejvodová: Proč jste si vybrala právě Belgii? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO