Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo vypracování podnikatelského záměru na založení kočičí kavárny ve městě Žďár nad Sázavou. Práce obsahuje tři části a to teoretickou, analytickou a vlastní návrh řešení. V teoretické části jsou definovány základní pojmy v oblasti podnikání a tvorba podnikatelského záměru. Navazující analytická část se zaměřuje na analýzu současné situace na trhu pomocí vybraných analýz. V poslední vlastní návrhové části je vytvořen podnikatelský záměr na kavárnu Mňau coffee.
The goal of this thesis was making a business plan for creating a ca café in the town of Žďár and Sázavou. The thesis is made up out of three parts, the theoretical, the analytical and the suggestions of solution. In the theoretical part the basic business concepts are defined, as well as making a business plan. The analytical part focused on the current situation of the market, using chosen analysis. In the final part a custom concept of a business plan for café Mňau coffee was created.
Description
Citation
BOČKOVÁ, Z. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázka oponenta práce: Jaký je bod zvratu u tohoto podnikatelského záměru při použití průměrné útraty jednoho hosta v kalkulovaných variantách (optimistická, realistická a pesimistická - str. 58)? - Odpovězeno Otázka oponenta práce: Byla projednávána možnost kočičí kavárny (tj. dlouhodobé umístění několika koček v těchto prostorách) s majitelem, případně provozovatelem obchodního centra? - Odpovězeno doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D.: Můžete okomentovat počet zaměstnanců a zda je počet dostatečný a pokryje celou otevírací dobu i s přípravami? - Odpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc.: Zkoumala jste daňové aspekty nákladů na kočky? - Neodpovězeno Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc.: Pokusila jste se identifikovat nějaká rizika spojená s tímto záměrem? -Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO