Technologie spojování ocelových plechů tvářením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce popisuje vybrané nejznámější metody spojování plechů a je zaměřena na spojování ocelových plechů technologií tvářením. Na základě výsledků experimentálních zkoušek jsou posuzovány vlastnosti zvolených plechů a chování spojů při jednotlivých zkouškách. Dílčím cílem práce je ekonomické vyhodnocení technologie spojování plechů tvářením a technologie bodového svařování.
The Bachelor’s thesis describes the most famous methods of the metal sheets joining and is focused on metal sheets joining technology by forming. By the results of the experiments are assessed properties of selected metal sheets and behavior of joints in the various tests. The objective of the work is economic evaluation of joining technology by forming and technology of spot welding.
Description
Citation
BRZOBOHATÝ, R. Technologie spojování ocelových plechů tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA: Proč dochází při procesu nýtování k porušení povrchové vrstvy materiálu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO