Analýza vývoje potravinářského průmyslu v ČR

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje potravinářského průmyslu v České republice. Pomocí statistických metod zjišťuje, jakým směrem se tento průmysl v posledních letech vyvíjel, jaké makroekonomické ukazatele ho ovlivňovaly, a z těchto poznatků vychází při prognóze jeho vývoje v dalších letech.
This bachelor thesis deals with analysis of development of the food industry in the Czech Republic. It analyses the course of development of this industry during the last few years using statistical methods, determines which macroeconomical indicators affected it and creates a prognosis of development in future years based on these findings.
Description
Citation
SMEČKA, J. Analýza vývoje potravinářského průmyslu v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (místopředseda) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Otázka oponenta - Odpovězeno Ing. Petr Novák, Ph.D. - Data a metodika sběru dat- Odpovězeno prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. - HDP a intervalové omezení. - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO