Možnosti ve vytápění rodinného domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem možností ve vytápění rodinného domu. Práce je rozdělena na teoretickou část, kde jsou představeny různé druhy zdrojů tepla pro rodinné domy, včetně jejich rozdělení a popisu principu provozu. V druhé praktické části probíhá stanovení tepelných ztrát vybraného domu a s jejich využitím pak návrh spolu s ekonomickým porovnáním ideálních zdrojů tepla.
This bachelor's thesis deals with the topic of possibilities in heating a family house. The work is divided into a theoretical part, where various types of heat sources for family houses are presented, including their division and a description of the principle of operation. In the second practical part, the heat loss of the selected house is determined. With their use are designed ideal heat sources and comparison is included.
Description
Citation
VACULÍK, Š. Možnosti ve vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marian Brázdil, Ph.D. (člen) Ing. Ján Poláčik, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Milčák (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Student seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta. V průběhu obhajoby byly položeny následující doplňující otázky: 1. Odkud jste čerpal ve svých výpočtech? Zodpovězeno. 2. Nezvažoval jste alternativu v podobě krbové vložky? Zodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO