Verifikace systému pro detekci nežádoucího provozu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o verifikaci systému pro detekci nežádoucího provozu a jeho rozšíření o podporu protokolu IPv6. Jsou zde popsány možnosti jazyka System Verilog pro verifikaci, vybranná metodologie verifikace, výhody a nevýhody různých přístupů k verifikaci a testování. Je navržena struktura systému pro verifikaci klíčových částí systému pro detekci nežádoucího provozu, jehož klíčovou součástí je paketový generátor.
This thesis focuses on verification of Intrusion Detection System and its IPv6 support extension. Here are described posibilities of SystemVerilog for verification, choosen verification methodology, pros and cons of different verification and testing approaches. Here is designed structure of verification of key parts of Intrusion Detection System. The key component of verification system is Packet Generator.
Description
Citation
KOŠAŘ, V. Verifikace systému pro detekci nežádoucího provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO