Návrh metodiky tvorby 3D modelu tibiálního plata kolenní náhrady

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky tvorby 3D modelu tibiálního plata. V práci je stručně popsána anatomie kolenního kloubu, současný operační postup, stávající používané tibiální komponenty a samotný postup modelování tibiálního plata pro konkrétního pacienta. Fyzický model byl vyroben metodou Rapid Prototyping.
This thesis describes the design methodology of the 3D model of the tibial plate. The paper briefly describes the anatomy of a knee joint, the current surgery operation process current tibial components and modeling procedure of the tibial plate for a specific pacient. A physical model was made by means of Rapid Prototyping.
Description
Citation
KUTÁLEK, L. Návrh metodiky tvorby 3D modelu tibiálního plata kolenní náhrady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Eva Molliková, Ph.D.,Paed IGIP (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2011-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Jakou technologií bude skutečné plato vyráběno? Jaká je obrobitelnost umělých hmot? Jaký je rozdíl mezi současnými náhradami a Vámi navrhovanou individuální náhradou? Jaké jsou výhody a nevýhody? Jakým způsobem funguje funkce Groove, kterou jste použil? Unese Vámi navržené plato z vysokomolekulárního PE tak vysoké zatížení? Co funguje jako "mazivo" mezi platem a femorální komponentou?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO