Transceiver a TNC pro datovou komunikaci na UHF s obvodem CC1020

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem diplomové práce Transceiver a TNC pro datovou komunikaci na UHF s obvodem CC1020 je realizace hardwaru a softwaru pro mikrokontrolér řady Atmel AVR umožňující přenos dat rádiovou cestou. Jedná se o experiment, zda je obvod CC1020 využitelný pro realizaci TNC. Práce se zabývá studiem struktury protokolů AX25 a KISS, vlastnostmi integrovaného RF transceiveru CC1020 firmy Chipcon a návrhem PA a LNA zesilovačů pro zvýšení dosahu systému.
The aim of Master’s thesis Transceiver and TNC for Data Communication in UHF Band with CC1020 Chip is design of unit, which provides a data transfer by the packet radio net. It is an experiment, whether CC1020 chip is possible to use for TNC design. The thesis consists of study AX25 a KISS protocols, study of CC1020 features, design of PA and LNA and programming control software for Atmel AVR microcontroller.
Description
Citation
HLAVICA, P. Transceiver a TNC pro datovou komunikaci na UHF s obvodem CC1020 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Student referuje o své diplomové práci a seznamuje komisi s dosaženými výsledky. Čtou se posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student odpovídá na dotazy oponenta. Probíhá rozprava o diplomové práci. Student reaguje na otázky a připomínky členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO