Měření dynamických parametrů součástí kolejového roštu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Podkladem pro výběr a srovnání zejména nových částí kolejového svršku jsou kromě teoretické analýzy, také statické a dynamické zkoušky prováděné v laboratoři i v terénu. Nutno podotknout, že teoretická analýza aplikací matematického modelování často vychází ze značně zidealizovaných předpokladů. Náplní bakalářské práce je experimentální analýza dynamických účinků vybraných konstrukcí pružného bezpodkladnicového upevnění kolejnic. Účinky vlakové dopravy byly simulovány na speciálně upravených vzorcích pomocí inerciálního budiče. Bylo provedeno také doplňkové měření dynamické odezvy konstrukcí na ráz vyvolaný modálním kladivem. Měření byla uskutečněna v prostorách laboratoří ÚPKO a ÚŽKS a v terénu.
Coupled with theory analyses, various static and dynamic tests carrying out in laboratory or directly on site serve as a basis for selection and comparison of particular rail superstructure parts. It should be noted that the theoretical analysis of the application of mathematical modeling is often based on highly idealized assumptions. The purpose of this bachelor thesis is the experimental analysis of dynamic effects of selected flexible fastening structures without baseplates. Forces induced by the passage of trains have been simulated on a specially prepared samples using inertial exciter. Additional measurements of the dynamic response of structures to shock induced by a modal hammer were also performed. Measurements were performed in the laboratory of ÚPKO and ÚŽKS and in situ.
Description
Citation
PODOLNÍK, A. Měření dynamických parametrů součástí kolejového roštu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO