Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Stavebniny Nováková, s.r.o. v letech 2015 až 2019. V první části je zaměřená na teoretická východiska, kde jsou přiblíženy základní pojmy finanční analýzy a finanční ukazatelé. Druhá část obsahuje výpočty finanční analýzy vybrané společnosti a následnou interpretaci výsledků. V závěru jsou uvedeny vlastní návrhy ke zlepšení finanční situace podniku v následujících letech.
This Bachelor´s thesis is dealing with evaluation of financial situation concerning company Stavebniny Nováková s.r.o. from 2015 to 2019. The first part is focused on theoretical basis, where fundamental terms of financial analysis and financial indicators are described. Second part consists of financial analysis calculation of the chosen company and subsequently interpretation of results. In the closing part there are stated suggestions to improve the financial situation of the enterprise in the coming years.
Description
Citation
VALASOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Kupčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2021-06-18
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta práce - zodpovězeno Ing. Roman Ptáček, Ph.D. Zda je vhodné do příležitosti zařadit investice které doporučujete? - zodpovězeno Ing. Petr Kupčík, Ph.D. Analyzovaná společnost si chce zavést e-shop, jakou jednu věc je třeba při zavedení e-shopu zřídit? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO