Modelování a identifikace středověkého katapultu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto práca sa zoberá modelovaním a optimalizáciou stredovekého trebuchetu a niekoľkých zjednodušených variánt tohoto systému. Prvá časť obsahuje informácie o podobných obliehacích strojoch, ako aj princíp fungovania stredovekého trebuchetu a ich historicky používané parametre. V praktickej časti boli vytvorené 4 modely trebuchetu s rôznou mierou zjednodušenia ich pohybu. Následne bola zistená veľkosť dostrelu a efektivity týchto modelov v závislosti na ich parametroch. Taktiež boli tieto parametre optimalizované pre dosiahnutie maximálneho dostrelu. Získané výsledky boli medzi jednsotilvými modelmi porovnané. V poslednej časti bol vytvorený reálny zmenšený model trebuchetu, a jeho pohyb bol porovnaný s pohybom počítačového modelu. Pomocou tohto počítačového modelu boli taktiež získané optimálne parametre tohto systému pre dosiahnutie maximálneho dostrelu.
This thesis is about modelling and optimalization of medieval trebuchet and few of his simplified variants. First part contains information about similar siege engines, description of working principles of medieval trebuchets and his parameters used in history. In practical part have been created four modes of trebuchet with different level of simplification. Subsequently have been calculated range and efficiency of this system in dependence on his parameters. These parameters have been optimized to obtain maximum range, and obtained results have been compared between models. Lastly real, scaled model of trebuchet have been made, and his motion have been compared with motion of computer-based model. With this computer-based model have been also obtained optimal parameters of scaled trebuchet.
Description
Citation
ŠTUPÁK, J. Modelování a identifikace středověkého katapultu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Petr Marcián, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou bakalářskou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k bakalářské práci, při které byly položeny následující dotazy: Je nějaké legislativní omezení pro trebuchety? Porovnal jste nalezené parametry s parametry u historických trebuchetů? Co znamená pojem efektivita, který používáte? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO