Založení kadeřnického salónu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení kadeřnictví. V teoretické části jsou informace potřebné k výběru formy podnikání, tedy rozhodnutí mezi živností či obchodní společností a zhodnocení začátku podnikání. V praktické části je navrženo použití uplatnění v praxi: marketingový mix, SWOT analýza, naplánování financování a rentabilita.
This bachelor thesis is about business plan for establishment hairdresser's saloon. There are information about choosing the right type of enterpreneur in teoretical part. It means deciding between limited company and self-employment and analysis of the very begining of runing hairdresser's saloon. In the practical part there are aplicated marketing mix, SWOT analysis, financial planing and profitability.
Description
Citation
ZEMANOVÁ, S. Založení kadeřnického salónu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-22
Defence
Oponent: Proč se ve výpočtu uvažuje se mzdou (když je to živnost). Jaká bude forma podnikání. Struktura dotazovaných. Co lze pokládat za 100% obsazení salónu. Dr. Kruntorádová: Povede se podvojné účetnictví? K čemu slouží SWAT analýza, kde k ní beru informace. Dr. Kučerová: Odpovídá plán (počet prodaných služeb) realitě?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO