Experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android, kombinující sampler, syntetizér, efektový procesor a sekvencer

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem práce je navrhnout a realizovat experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android, kombinující sampler, syntetizér, efektový procesor a sekvencer. Aplikace je navržena pro mobilní telefony. Experimentálnost aplikace spočívá v použití granulární syntézy na nahrané zvuky a s kombinací syntetických zvuků wavetable syntetizéru a efektů.
The aim of this thesis is to design and realize experimental software musical instrument on Android platform, combining sampler, synthesizer, effects processors and sequencer. The application is designed for smartphones. The application's experimental approach is in granular synthesis applied on recorded sounds with a combination of synthetic sounds produced in wavetable synthesizer and with applied effects.
Description
Citation
BEZŮŠEK, M. Experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android, kombinující sampler, syntetizér, efektový procesor a sekvencer [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) doc. Ing. MgA. Mgr. Dan Dlouhý, Ph.D. (místopředseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) MgA. Pavel Kunčar (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky od oponenta: Popište možné realizace přehrávání zvukového vzorku v sampleru s jinou výškou, než s jakou byl zaznamenán, a uveďte, kterou jste použil ve své práci. - Student dostatečně vysvětlil otázku. Popište dva základní typy sekvenceru, jak je v nich uložena informace o přehrávaných notách a dalších událostech a uveďte, který z těchto typů jste použil ve své práci. - Student dostatečně vysvětlil otázku. Otázky od komise: Aplikaci jste programoval kompleně sám? - Student odpověděl na otázku. Jaké je zpoždění zpracování zvuku na Androidu? - Student nedokázal odpovědět.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO