Návrh komunikačního plánu ve společnosti Nábytek - ENO s.r.o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato práce se zabývá zpracováním návrhu komunikačního plánu pro společnost Náby-tek – ENO s.r.o., jež se zabývá maloobchodním a internetovým prodejem nábytku. V práci jsou nejprve uvedena teoretická východiska, poté následuje analýza společnosti a jejího okolí. Závěr práce tvoří zpracované návrhy, které by měly vést ke zlepšení do-savadní komunikační strategie ve společnosti.
This bachelor thesis deals with a draft communication plan for company Nábytek – ENO Ltd. that focuses on retail and Internet sales of furniture. The first section offers theoretical solutions, then analysis of the company and its surroundings. The conclusion of the work includes processed drafts which should lead to improve the existing com-munication strategy in the company.
Description
Citation
ŽIVĚLOVÁ, H. Návrh komunikačního plánu ve společnosti Nábytek - ENO s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) Ing. Libor Benátský (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO