Návrh informačního systému pro zájmové sdružení Těžební unie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem informačního systému pro zájmové sdružení Těžební unie. Byla provedena analýza současné situace společnosti a důkladná analýza procesů spojených s problematikou týkající se zavádění informačního systému. Na základě výsledků byl vypracován návrh řešení, které bude možné použít na implementaci informačního systému ve společnosti Těžební unie.
This bachelor thesis is focusing on a creation of the design solution of the information system for the Czech Mining Association Těžební unie. This work provides the analysis of the current situation of the organisation as well as thorough analysis of all the process related to the implementation of the information system. The proposal of the final design solution was prepared on the base of the results; this solution is ready to be used for the implementation of the information system in the organisation Těžební unie.
Description
Citation
ŠANDA, L. Návrh informačního systému pro zájmové sdružení Těžební unie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO