Investiční portfolio a jeho tvorba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce má za úkol zhodnotit jednotlivé investiční příležitosti, které jsou detailně popsány a zjistit ideální investiční portfolio, jenž bude pomocí dollar-cost averagingu financováno. Mezi hlavní investice, které budou popsány se řadí akcie, dluhopisy, drahé kovy, podílové fondy a další. Následně bude vyhodnocen stav jednotlivých investic, jejich příležitosti, ale také rizika, jenž jsou s nimi spojena.
The task of the thesis is to elaborate on investment opportunities, wchich are described in detail and to determine the ideal portfolio, that will be financed by dollar-cost averaging. The main investments include stocks, bonds, precious metals, mutual funds and more. Subsequently, the state of individual investments, their opportunities, but also the risks associated with them will be evaluated.
Description
Citation
RYBA, J. Investiční portfolio a jeho tvorba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-09-08
Defence
Prof. Meluzín: Uvažoval jste i o nákupu akcií jiných společností? Na základě čeho jste vybíral? - Částečně odpovězeno Ph.D. Schüller: Jakým způsobem jste postupoval při procentuálním určení výši investice do jednotlivých produktů? - Odpovězeno Prof. Meluzín: Dividentové akcie - jaký je výnos u Apple a Coca Cola? - Částečně odpovězeno Ph.D. Smolíková: Vlastní návrhy řešení – v čem jsou uvedené návrhy vaše? - Částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO