Informační systém multikina

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá informačním systémem pro multikina. Hlavně jde o návrh a realizaci softwaru, který bude schopný zacházet s relevantními daty multikina jako organizace. První část práce je o studiu programovacích platforem pro konstrukci informačních systémů. Nejhlavnějšími jsou PHP, DOT NET a J2EE. Tato část také obsahuje popis souvisejících technologií pro vzdáleného desktopového a webového klienta. Druhá část je o analýze systému, jeho požadavcích a schématu databáze. Třetí část práce je o návrhu a popisu vlastní realizace systému prostřednictvím J2EE technologií EJB, JSP. Nedílnou součástí práce je proto i CD, které obsahuje dokumentaci a vytvořené zdrojové kódy.
The thesis deals with information system for multicinema. In general, it is about project and largely realization software which can manage relevant information in multicinema organization. The first part is introduction and study of programming platform for construct information systems. In general they are PHP, DOT NET and J2EE. There is also description of related technologies for remote desktop and web clients too. The second part is about analysis. The most important chapters contain determination requirements and database schema for persistent storage data. At the end of this part analysis class diagram is mentioned too. The third part is about projection and about software realization using J2EE technologies EJB, JSP and so on. Selected segments of the system are described using UML diagrams. The appendix contains index to abbreviations. Main addition is compact disk containing complete documentation and created software (source codes, binaries).
Description
Citation
BAXA, R. Informační systém multikina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Vilém Srovnal, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Klusáček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Posudky přečteny. Student exceletně obhájil.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO