Simulátor parkovacího domu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce bylo navrhnout simulátor automatického parkovacího domu, jeho řízení a vizualizaci. Nejprve jsem zpracoval rešerši automatických parkovacích domů. Podle ní jsem si následně zvolil automatický parkovací dům typu věž a sestrojil v programu Connected Component Workbench jeho simulátor. Pro tento simulátor jsme navrhnul řízení na PLC ControlLogix v prostředí RSLogix 5000. Dále jsem vytvořil vizualizaci, ze které se simulátor ovládá. Ve vizualizaci jsou také signalizovány pohyby simulovaného parkovacího domu. Funkčnost svého softwarového řešení jsem odzkoušel na dostupném hardwarovém blackboxu.
The aim of this work is to design a simulator of an automatic parking house, its control and visualization. First, I did a research of automated parking systems. In conformity with this research, I chose a tower type of automated parking system and built its simulator in the Connected Component Workbench software. Control for this simulator was designed with PLC ControlLogix which is programmed in RSLogix 5000 software. Next, I created the visualization from which the simulator is controlled. Simulations of the parking system are also signalized in this visualization. I tried the functionality of my software solution at the available hardware blackbox.
Description
Citation
ZLÁMALÍK, J. Simulátor parkovacího domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Blaha, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Soňa Šedivá, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO