Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zjištění stavu a finančního zdraví firmy ZEPELIN CZ, s.r.o. Ve své první části stanoví metody finanční analýzy, kterých bude použito v části druhé. Z této druhé části pak vzejdou výsledky, které budou interpretovány a na jejich základě budou navrženy možné postupy a řešení, vedoucí ke zlepšení celkové finanční situace podniku.
This bachelor thesis focuses on finding the status and financial health of the firm ZEPELIN CZ, s.r.o. In the first part it sets methods of financial analysis which will be used in the second part. From the second part will come results which will be interpreted and on the basis of them, possible processes and solutions, leading to general imrovement of financial status will be proposed.
Description
Citation
ŠVANDA, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO