Analýza impedančních vlastností kobylky u strunných nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Je známým faktem, že kobylky akustických nástrojů tvoří důležitý prvek v „akustickém obvodu“ těl těchto nástrojů. Jejich funkce zastává akustický filtr, který má vliv především v pásmu 2 – 6 kHz a vyšších frekvencích. Zůstává zde prostor pro odhalení spojitostí mezi vlivem konkrétních mechanicko– akustických vlastností materiálu samotné kobylky na akustické vlastnosti celého nástroje. Cílem je odhalit tyto spojitosti pro vybrané vzorky materiálů s vlastnostmi v rozsahu běžně používaných materiálů i s vlastnostmi extrémními. Jsou navrženy experimenty, které změří vlastnosti materiálů a z těchto materiálů se vyrobí kobylky, které jsou následně za konstantních podmínek změřeny. Na základě výsledků jsou navrženy možné spojitosti a doporučen další výzkum.
It is a known fact that stringed instruments bridge makes an important part of "acoustic circuit" of their bodies. Bridge acts as an acoustic filter which has the biggest impact on 2 – 6 kHz band and high frequency bands. To find the connection between the impact of a specific acoustic and mechanical properties of a bridge and acoustical behavior of the entire instrument remains as a matter of further exploration. Aim of this thesis is to find the mentioned relations of a chosen materials in an accordance to their mechanical properties within a full range of materials with common bridge properties. The experiments are designed to determine mechanical and acoustic properties of chosen materials which are then used to fabricate bridges. Subsequently the acoustical behavior of instruments with chosen bridges is determined. Based upon these findings we propose specific solutions and suggest further research.
Description
Citation
NĚMEC, P. Analýza impedančních vlastností kobylky u strunných nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Patrik Nop (člen) Ing. Ondřej Mokrý (člen) Ing. Matěj Ištvánek (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: 1. V práci je uvedeno, že experimentální houslová kobylka byla z izotropního PLA. Není popsána její výroba, ale podle fotografie vypadá jako vytištěná na 3D tiskárně. Stručně popište tuto kobylku (výroba, výsledky v porovnání s referenční dřevěnou), vysvětlete pojmy izotropie a anizotropie. 2. V práci je uvedeno (při měření vlastností kytarových kobylek pomocí ultrazvuku), že nejkratší rozměr kobylky, v tangenciálním směru, hraje v experimentu nejméně důležitou roli. Popište obecně (obrázek kobylky + směry ve dřevě) funkci, vlastnosti a orientaci dřevěné kobylky a některé akustické vlastnosti ve třech směrech dřeva (poměr rychlostí šíření zvuku L:R:T, impedance, akustická konstanta). 3. V práci pracujete s pojmy uzly, kmitny. Vysvětlete tyto pojmy, uveďte příklady kmitání struny a kmitání Vámi měřeného kvádru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO